Ovatko yhteistyökumppanuutenne tuloksellisia?

Mikäli asia arveluttaa, niin tulit oikeaan paikkaan. 

Tuloksellinen sponsorointi ja yhteistyökumppanuus vaatii suunnitelman ja työtä

Autan yrityksiä integroimaan sponsoroinnin osaksi markkinointiviestintää kouluttaen ja opastaen tekemisen systemaattiseksi, osallistavaksi ja strukturoiduksi toiminnaksi. Valmennan oikeuksien omistajia luomaan toimintamallin, joka kohtaa yritysten liiketoiminnallisten ja markkinoinnillisten tavoitteiden kanssa hyödyntäen organisaation vahvuuksia. 

Tuloksellisia yhteistyökumppanuuksia rakennetaan kaikkien osapuolten intressit ymmärtäen. Modernissa sponsoroinnissa keskiössä on kohderyhmien tarpeet ja kokemukset. 

Sponsorointistrategia  määrittää sponsoroinnin roolin,  tavoitteet ja  sitouttaa organisaation avainhenkilöt tekemään merkityksellistä yhteistyökumppanuutta. Sponsorointi on aina vastikkeellista ja mitattavaa toimintaa, jonka avulla  vaikutetaan kohderyhmien kuluttajakäyttäytymiseen,  mielikuviin ja muistijälkiin. Sponsorointia kutsutaan usein myös brändikumppanuudeksi, brändiviihteeksi, markkinointiyhteistyöksi tai vaikuttajamarkkinointi voidaan nähdä myös sponsoroinnin osa-alueena. 

Kartoituskeskustelu-Mitä sponsorointi teille merkitsee?

Kartoituskeskustelu

Mitä sponsorointi teille merkitysee? Millaisessa roolissa se on osana markkinoinnin keinovalikoimaa? Askarruttaako jokin muu asia kumppanuuksiin liittyen?

Onko tekeminen tavoitteellista ja tiedättekö mitä tehdä?

Nykytila-analyysi

Ovatko kumppanuutenne tuloksellisia?
Onko tekeminen tavoitteellista ja tiedättekö mitä tehdä?

Mitä sponsorointi tarkoittaa teille? Miksi sponsoroitte?

Sponsorointistrategia

Mitä sponsorointi tarkoittaa teille? Miksi sponsoroitte? Miten teidän tulisi sponsorointia käyttää? Keiden tulisi olla mukana? Mitä tavoitteita odotatte? Mitä ette tee? Miten mitataan?

Hyödyntämissuunnitelmat-sponssi oy

Hyödyntämissuunnitelmat

Miten kumppanuuksilla luodaan tuloksia? Milloin asioita tehdään?

Kohdekartoitukset-sponsoroinnissa

Kohdekartoitukset

Ketkä ovat teille oleellisimpia yhteistyökumppaneita?

Blogi

Ota yhteyttä. Suunnitellaan teille sopiva palvelukonaisuus yhdessä.